Skip to content

Хто підписує акт ревізії

Скачать хто підписує акт ревізії fb2

Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався. Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно акт наслідки ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності підприємства.

Оформлення результатів хто. Скачать реферат / курсовую на тему Порядок оформлення результатів ревізії, Акт — важливий документ ревізії. Підписує ревізії акт не лише перелік допущених порушень і окремих підписує операцій. Хто работа на ревізії Порядок оформлення результатів ревізії. Складають акт за формою, затвердженою відомчими положеннями та ревізії.

Необхідність повторних ревізій виникає у випадку поверхневого проведення первинної ревізії, необ'єктивного висвітлення фактів порушення чинних інструкцій і положень щодо проведення ревізій, порушення дисципліни ревізійним апаратом в період ревізії і внаслідок деяких інших причин.

- Додаткові ревізії проводять тоді, коли при проведенні першої ревізії не повністю встановлені факти порушень фінансово-господарської діяльності.  Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався. На основі акту приймається рішення про усунення порушень, відшкодування матеріальних збитків, притягнення до відповідальності винних осіб.

Оформлення результатів ревізії. Кваліфіковано провести ревізію, об'єктивно й принципово обґрунтувати кожний факт, що наведений в акті ревізії, -- важлива і відповідальна частина ревізійної роботи. Ревізія вважається завершеною, якщо виявлені порушення усунено, винних притягнено до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі.  За результатами документальної ревізії ревізором складається акт -- двосторонній документ, у якому мають бути об'єктивно відображені наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності перевіреного підприємства, установи чи організації, наведено перелік фактів виявлених порушень та хиб у їхній роботі.

Акт — важливий документ ревізії. За його змістом можна зробити висновок не тільки про наслідки ревізії, а й про якість роботи ревізора, його ерудицію та рівень кваліфікації. Правильно складений акт ревізії має містити тільки ті недоліки й порушення фінансово-господарської діяльності підприємства, які обґрунтовані конкретними фактами й документами.

Акт ревізії – не лише перелік допущених порушень і окремих незаконних операцій. Він є підставою для формування висновків про роботу підприємства як у цілому, так і окремих його частин.  Акт підписують ревізор (ревізори), керівник і головний бухгалтер підприємства, а у разі необхідності – колишній керівник та головний бухгалтер, у період роботи яких мали місце порушення. Учебная работа на тему: Порядок оформлення результатів ревізії.

Скачать реферат / курсовую на тему Порядок оформлення результатів ревізії, Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають наслідки ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності підприємства.

Складають акт за формою, затвердженою відомчими положеннями та інструкціями. * * * Проміжні акти складаються для оформлення. Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. акт ревізії каси зразок Регулярна перевірка підсумків роботи з покупцями за готівковими розрахунками проводиться за допомогою акта ревізії каси. Супермаркети, торгові мережі, які мають великий потік   Акт про перевірку готівкових грошових коштів каси.

Для чого потрібен акт про перевірку готівкових грошових коштів. Хто проводить перевірку грошових коштів каси. Які наслідки може мати перевірка. Хто повинен підписати акт про перевірку грошових коштів. Оформлення акту і основні моменти. Чи треба враховувати і реєструвати документ. Чим керуватися при зберіганні. Зразок акта про перевірку готівкових грошових коштів каси. Акт ревізії наявних грошових коштів (бланк і зразок). Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти.

Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають.

djvu, rtf, doc, txt